RT03 / RW VIII Data Base ONline


Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Keluarga

Seksi

Pemberdayaan Keluarga

A. Mempunyai tugas :

 

 1. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga dan pelaksanaan program keluarga berencana;
 2. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
 3. melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat;
 4. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
 5. meningkatkan pengetahuan keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial;
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas seksi pemberdayaan keluarga.

( Sumber : Keputusan Walikota Surabaya Nomor 03 tahun 2004 pasal 43 (3) )

B. Mempunyai fungsi :

 1. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidangnya;
 2. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 3. pengkoordinasian dengan seksi-seksi terwujudnya keserasian pembangunan;
 4. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 5. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 6. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 7. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan )
 8. pemberian saran dan pendapat pada Ketua sesuai bidang tugasnya;
 9. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

( Sumber : Keputusan Walikota Surabaya Nomor 03 tahun 2004 ,pasal 43 (6) )

Iklan

%d blogger menyukai ini: